PALVELUT

VARMENNUSTARKASTUS

Suoritan varmennustarkastuksia kaikille sähkölaitteistoille lukuunottamatta lääkintätilojen laitteistoja.

Sähköturvallisuuslain STL 1135/2016 44§ mukaan:

Sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastuksen lisäksi varmennustarkastus, jos kyseessä on luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteisto. Varmennustarkastus on tehtävä myös sähkölaitteiston merkittävälle muutos- ja laajennustyölle.

Varmennustarkastus on tehtävä:

luokan 1 sähkölaitteistolle:

a) sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa
b) muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3.

luokan 2 sähkölaitteistolle:

c) sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja;
d) sähkölaitteisto, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli 1600 kilovolttiampeeria.

luokan 3 sähkölaitteistolle:

c) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muu vastaava sähköverkko.

 

Sähkölaitteiston rakentajan tulee huolehtia sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta.

 

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Suoritan määräaikaistarkastuksia kaikille sähkölaitteistoille lukuunottamatta lääkintätilojen laitteistoja.

Sähköturvallisuuslain STL 1135/2016 49§ mukaan:

Käytössä olevalle luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta on tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein.

Jos asuinrakennuksen osana on liiketiloja tai muita pääasiassa muuta käyttöä kuin asumista palvelevia tiloja, joiden suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria, on näiden tilojen sähkölaitteistolle tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein.

Luokan 3 sähkölaitteistolle määräaikaistarkastus on tehtävä viiden vuoden välein.

Sähkölaitteiston haltijan tulee huolehtia laitteiston määräaikaistarkastuksesta.

 

MUUT PALVELUT

  • Käytönjohto
  • Käyttöönottotarkastus
  • Kuntotutkimukset
  • Sähkökeskusten lämpökamerakuvaus
  • Asennustestereiden pikakalibrointi
  • Sähköverkon jännitelaadun ja kompensoinnin tarkistus
  • Kaasupitoisuuden tarkistus
  • Asennusvalvonta
  • Sähköalan konsultointi